גיזום עצים

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

אני מתגוררת בבית דו משפחתי עם נוף, העצים של השכנים מאד גדלו ומסתירים באופן משמעותי את. הנוף. האם יש חוק המחייב את השכנים לגזום את העצים?

tarbut
גיזום עצים

פסיקה אחרונה מלשכת המפקח על הבתים המשותפים, שניתנה ע"י כבוד המפקחת ציפורה פיגנבוים קובעת, כי יש לגזום את הצמחייה הגדלה בחזית הצידית של הבית המשותף באופן שגובהה מפני קרקע טבעית יהיה לא יותר מ -3 מ' ואת הצמחייה הגדלה בחזית הקדמית של דירות התובעים, באופן שגובהה יהיה נמוך מסף החלון הנמוך ביותר בדירות התובעים.

כך גם נקבע על ידי המפקחת, בתיק מס' 72/04 כי, זכותם של בעלי דירות לנוף, לאוויר ולאור קנויה להם מכוח סעיף 2 המפורט לעיל, ויש לפעול כי הצמחייה הנטועה ברחבי הגינה המשותפת לא תגבה מעל 1 מ' מעל מפלס הרצפה של דירת התובעים שכן גובה זה יאפשר מחד גיסא פרטיות לנתבעים ומאידך גיסא נוף פתוח לתובעים.

אביג
כריתת עץ עם אישור עירייה

שלום רב,

בעקבות השריפה בכרמל נכרתו עצים רבים ליד ביתנו ונשאר עץ דקל אחד גבוה אשר גזעו נותר שרוף. העירייה נתנה לנו אישור לכרות את העץ. יש רוב של 13 מתוך 14 דיירים בעד כריתת העץ.

האם רוב הוא דבר מספיק או שצריך שכל השכנים יסכימו גם יחד?

tarbut
גיזום עצים

דקל הינו עץ מוגן לכן יש לקבל בנוסף להחלטת הדוב גם את הסכמת ק.ק.ל