השארת אור דולק בשבת בחדר מדרגות לדייר דתי.

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

האם דייר דתי זכאי לאור בחדר מדרגות במשך השבת?
(חדר המדרגות חשוך לחלוטין ולא ניתן לראות דבר כאשר יורדים ועולים בעיקר לצרכי בית כנסת).

tarbut
תאורה בשבת

על פי סעיף 59ח לחוק המקרקעין רשאי בעל דירה בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין על חשבונו, מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת ברכוש המשותף והוא יישא בהוצאות החזקתו של המנגנון והפעלתו ובלבד שיתקיימו כל אלה:

נמסרה הודעה מוקדמת בכתב לנציגות.

ניתנה התחייבות בעל הדירה להשיב מצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך אם לא יהיה עוד צורך במנגנון.

אסור שתהיה בהפעלת המנגנון מטרד לבעלי דירה אחרת.

לכן, בעל דירה המעוניין להפעיל מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת ברכוש המשותף, ישא בהוצאות החזקתו של המנגנון והפעלתו.