מאגר קבלני מסגרת

מאגר קבלני מסגרת.

האגודה לתרבות הדיור, בהליך מכרזי, הזמינה קבלנים להיכלל במאגר קבלני מסגרת, לשם ביצוע עבודות שיפוצים, חידוש, עבודות שיקום בבתים משותפים, החברים באגודה לתרבות הדיור, ברחבי הארץ.

לאחר בדיקה מקצועית ומשפטית, הלן הקבלנים שנכללים במאגר הקבלנים לעיונכם ולשימושכם:

מאגר הקבלנים