חבר ועד בית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום,
האם דייר בשכירות יכול להיבחר להיות חבר בועד הבניין?
אם יש נוהל כתוב אשמח לקישור
תודה.

tarbut
שוכר חבר בנציגות ועד הבית

הדרך הפתוחה בידי שוכר נכס להביע עמדותיו באיפת דיירים, לבחור ו/או להיבחר באסיפה הכללית, לעיין בספרי הוצאות והכנסות הינה וכיוצ"ב הינה כי יציג באסיפה לפני הנציגות, כתב מינוי חתום ע"י בעל הדירה אשר מינה אותו מטעמו.

לשם כך, בעל הדירה יכול להעניק ייפוי כוח בכתב לבא כוחו, לרבות לשוכר הנכס ואף יכול להנחות אותו בע"פ ו/או בכתב מהי עמדתו בנושאים אשר עומדים על הפרק, כך שבא הכוח, לרבות השוכר, יוכל לייצגו בהצבעות באסיפה הכללית.