סרבני תשלומי ועד

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

למי האחריות המשפטית לתשלום מידי הועד לבעל הדירה או דייר שוכר?
במקרה של דייר שוכר שמסרב לשלם את מידי הועד האם תביעה משפטית על התשלומים היא נגד הדייר או בעל הבית.

tarbut
תשובה

החובה לשלם מיסי ועד הבית מוטלת על בעל הדירה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין. עצם העובדה שבעל הדירה מגלגל את חבותו לפיתחו של השוכר מטעמו מכח הסכם השכירות ביניהם אינה מפחיתה מחובתו החוקית ולכן התביעה מוגשת כנגד בעל הדירה.

אנונימי (לא נבדק)
סרבן ועד בית

כיצד ניתן לפעול על מנת לאכוף את תשלום ועד הבית על בעל בית שמתחמק מטלפונים ומכל ניסיון ליצירת קשר ופשוט מסרב לשלם.

tarbut
בשביל זה קיימת האגודה

בשביל זה קיימת האגודה ובאשרותה, בליווי סיוע משפטי לסייע בידיכם לגביית החוב