תשלום פיצויים למנקה

3 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום רב

בבניין משותף שאני גר בו מועסקת מנקה במשך 32 שנים. הועד החליט לפטר אותה ולשלם לה פיצויים על 32 השנים שעבדה. אני גר בבניין כתשע שנים. האם אני חייב לשלם פיצויים על שירותי נקיון בתקופה שלא גרתי?

אנונימי (לא נבדק)
גם אני מתעניינת באותה סוגיה

גם אני מתעניינת באותה סוגיה האם ניתן לקבל תשובה

tarbut
בעלי הדירה הנוכחיים נושאים

בעלי הדירה הנוכחיים נושאים בחובה לשלם את כל החובות המוטלים על הדירה, לרבות החובה לשאת בעלות הפיצויים בכל התקופה בה הועסק עובד הניקיון, היות והחוב רובץ על הדירה עצמה ולא על בעל דירה מסוים.

בעלי הדירות, מוזמנים לבדוק האם קיימת להם האפשרות החוזית והמשפטית לתבוע את מוכר הדירה עבור חלקו היחסי בגין פיצויי עובד הניקיון טרם מכירת הדירה וזאת בהתאם להוראות חוזה הקנייה שלהם. בכל מקרה, אין לנציגות להיכנס לפרטי החוזה הפרטי של המוכר והקונה.