חלוקת דירה למספר דירות

תגובה 1 / 0 חדשים
אנונימי (לא נבדק)

אדם המבקש לפצל את דירתו צריך להגיש בקשה להיתר בנייה בעירייה וייתכן שהדייר יוכל להכשיר את פעולתו על ידי הגשת בקשה להיתר בנייה בדיעבד. באופן עקרוני, פיצול דירה עלול להיחשב כפגיעה ועל כן, יש צורך בקבלת היתר אשר במהלכו תהיה לדיירים אפשרות להתנגד בטענה שכתוצאה מהוספת יחידות הדיור יש עומס של דיירים, מטרד לשכנים, פגיעה באורח חייהם, בנוחותם, ברווחתם וירידת ערך דירותיהם. כמו-כן, לאחר מספר שנים ניתן יהיה לתקן את צו הרישום של הבית ואז גם כוח ההצבעה עשוי להשתנות.
במידה והפעולה כבר בוצעה, ניתן לפנות לעירייה ולדרוש שפקח יגיע ויגיש הליך הריסה ו/או החזרת המצב לקדמותו.