יחסי עובד מעביד

5 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
tarbut

האם אני נחשב כמעסיק של המנקה שלי ? הוא מגיע פעם בשבוע לשעתיים ואני משלם לו מזומן והוא חותם לי שהוא מאשר את התשלום.

זה יהופך אותי למעסיק שלו ?

tarbut
תשובה

על פי החוק, זו חובה להעניק לעובד/ת הניקיון את כל הזכויות על פי דין, כאשר הוראות החוק הינן קוגנטיות ולא ניתן להתנות עליהן בשום צורה.

גם כאשר מדובר בנותני שירותים קבועים כגון: מנקה, גנן וכו' חייבת הנציגות להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי ופנסיה עבור אותם נותני שירותים מאחר והם נכנסים בהגדרת עובדים של נציגות של נציגות הוועד ויחולו עליהם כל הדינים החלים על עובד.

ולפיכך, ככל ואין המדובר בקבלן עצמאי, המוציא חשבונית כנגד מתן שירותיו, הרי שחלה חובה על המעסיק לדווח על עבודת המנקה באופן שוטף ולשלם בעדו את דמי הביטוח ולהסדיר את נושא הפרשות לפנסיה .

 

marla figdor (לא נבדק)
vaad let some owners to build personal cupboards in common hall

Vaad let some owners build personal cupboards in the common halls near fire exit and in cupboards near the elevators on all floors that were built to be garbage chutes but later left empty because owners wanted to take out their own garbage. The Vaad did all this without letting all owners know or discussing this changes at annual meetings.

tarbut
תשובה

לצערי אינני מבינה את השאלה (באם ישנה למעשה שאלה) בפנייתכם . אנא הבהחירו את הנקודה השנויה במחלוקת.

דוד כהן (לא נבדק)
עובד נקיון לשטחים המשותפים בבניין

האם נדרש חוזה/הסכם עבודה עבור עובד ניקיון העובד שעה בשבוע?
באם נדרש הסכם עבודה. באיזה אופן נדרש להכין את ההסכם.
ועד הבית משלם עבור העובד ביטוח לאומי ופנסיה אך אין לנו חוזה כתוב