חישוב מיסי ועד הבית

82 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)
שינוי תקנון לעניין חלוקת מיסי ועד בית בין דירות שאינן שוות שטח

מהנאמר עד כה, מובן כי אם קיים תקנון, הוראותיו חזקות מסעיף 58 לחוק המקרקעין.
האם ניתן לשנות תקנון ?
האם העובדה שהבניין והתקנון הם בני 30 שנה וחלק מהדיירים התחלפו, יכולה לשמש לטובת אלה הרוצים לשנות את התקנון ולנהוג מעתה והלאה על פי סעיף 58 לחוק?
האם נדרש לשם כך רוב, ואם כן, מהו?

tarbut
שינוי תקנון

ישנו סעיף בחוק אשר מגדיר מהי הדרך לבצע שינוי ו/או לערוך תקנון מחדש. הסעיף הוא סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 לפיו נקבע כי:

"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

tarbut
שינוי תקנון מוסכם.

על מנת לשנות תקנון ובפרט את הסעיפים הנוגעים לתשלומים והוצאות החלות על בעלי הדירות יש לקבל את הסכמתם של 100% מבעלי הדירות.

דוד (לא נבדק)
ראש ועד בית - מינה את עצמו

האיש בנה את הבניין ומכר בהדרגה את כל הדירות מלבד אחת מהן. הוא אינו מתגורר בבניין. הוא לקח על עצמו את ניהול אחזקת הבניין, והוא גובה 460 ש"ח לחודש ממני, הגר בדירת 57 מ"ר. בבניין אין גינון, אין חדר כושר/בריכה, ואין שוער. יש מעלית ויש משאבות הקשורות באספקת מים חמים מהקולטנים שעל הגג. הבניין 6 קומות 12 יחידות, מהן אחת דירת גינה ואחת חנות הפונה למדרכה.
האיש ה"מנהל", עורך דין, קבע את הסכום בשרירות, כולל 100 ש"ח לחודש לעצמו מכל דירה ("דמי ניהול") וכולל 30 ש"ח לחודש למנהלת החשבונות שלו.
הסכום, 460 ש"ח, נראה לי מופקע, ובסקר אקראי שערכתי בעזרת מנהל דירות, הובהר לי שלבניין שכמו שלנו, 250 ש"ח לחודש הוא סכום סביר.
ה"מנהל" שולח מכתבים על חובות מהעבר , שלטענתו הצטברו משום ששלמתי רק 250 ש"ח לחודש במשך תקופה ארוכה.
רוב בעלי הדירות גרים בחו"ל ומבקרים כאן לעיתים רחוקות, כך שקשה לכנס אותם לאסיפה ולהדיח את ה"מנהל".
מה ניתן לעשות?

tarbut
מינוי נציגות

נציגות ועד הבית נבחרת על ידי רוב בעלי הדירות באסיפה כללית. התשלום בגין מיסי ועד הבית צריך להיות משוקלל בהאתם לאמור בעיף 58 לחוק המקרקעין, בהתאם לשטח הרצפה. על מנת שהנציגות תהא פטורה מתשלום מיסי ועד הבית עליה לקבל הסכמה של 66% מבעלי הדירות באסיפה כללית.

עומר (לא נבדק)
חישוב מיסי ועד בית

אם אני לוקח לדוגמה שטח דירה של 100 מ"ר ומחלק בשטח המשותף שהוא 1000 מ"ר= 10% .
האם קיים תעריך בשקלים ? איך אני מחשב את השתלום ?

tarbut
השלום צריך להיות משוקקל על פי

השלום צריך להיות משוקקל על פי נוסחה של: שטח הדירה כפול סך סכום ההוצאות החודשיות לחלק בסכך הכל שטחי הדירות בבניין.

ליאור (לא נבדק)
חישוב דמי ועד

אודה לחידוד למה הכוונה במרפסת מקורה - האם מספיק שיהיה גג או שמא נדרשים גם קירות?

tarbut
מרפסת מקורה

מרספ תמקורה, על פי הפסיקה הכוונה ממש מרפסת סגורה עם קירות "כמעין חדר". אין הכוונה לפרגולה וכיוצ"ב.

לילי (לא נבדק)
השתתפות בעלות מעלית - ועד בית

שלום,
אנו גרים בבניין חדש עם 8 דיירים. 2 בקומת קרקע והשאר בקומות.
אספת דיירים ובה נחליט על תשלום ועד רציתי לשאול האם קומת הקרקע צריכה להשתתף שווה שבווה עם שאר הדיירים בתשלום הועד החודש? תשלום עבור המעלית, הפעלה, ביטוח, אחריות וכו' הינו חלק גדול ממרכיב תשלום הוועד. עליי לציין שלמעט דוד השמש שנמצא בגג אין לנו שום קשר למעלית . המחסנים נמצאים בקומת הקרקע והמעלית לא פתוחה בקומה זו.

tarbut
דירת גן - תשלום הוצאות

דירת גן צריכה להשתתף כמו כולם בכלל ההוצאות הנדרשות לניהול ותחזוקת הרכוש המשותף ואין הדבר תלוי בהנאה שלה ממתקן ו/או רכוש כזה או אחר. אלא אם כן יש ברשותה אישור, חוזה מסודר מול הקבלן אשר פוטר אותה מתשלום כזה או אחר.

שושי (לא נבדק)
חישוב מיסי ועד

אני גרה בבניין 3 קומות 12 דיירים גרים בבניין.
החוק אומר לפי רצפת שטח דירה,יש לכל הדיירים שטח דירה אותו דבר ,לקומה שלישית יש
חדר על הגג.
תרבות הדיור לא חושב על הוצאות של הבניין שמשלמים חודש בחודשו.
ויש הוצאות תקלה ,תיקונים מסביב.
התשלום לכל דייר 120 ש"ח,ויש 4 דיירים שמשלמים 100 בגלל החוק 20 ש"ח.
היתה אסיפה דיירים הוסכם תשלום ועד הבית יהיה 150 ש"ח ואותם דיירים לא מוכנים לשלם.
ואתם יודעים אלו חובות יש לנו עכשיו בגלל החוק הזה,בנוסף ועד הבית הקודם לא שילם ועד
הבית 3 שנים והוא לא שאל אותנו,אמר מתרבות הדיור אמרו אתה לא צריך לשלם.
צריך לשנות את חישוב שטח דירה ,זה גורם למריבות בין שכנים....

tarbut
חוק המקרקעין

חוק המקרקעין חוקק על ידי כנסת ישראל בשנת 1969. סעיף 58 תורן בשנת 2005, ע"י כנסת ישראל, והוא במתכונתו הנוכחית. אין לאגודה נגיעה לעניין עצם החקיקה.

שמואל (לא נבדק)
תשלום ועד הבית

אני חבר ועד הבית בבנין משותף.
כל דייר בבניין משלם סכום של 150 ש"ח לחודש.
בקומת הקרקע חכרה העירייה שטח של שתי דירות,ומאז שנות ה-90 משלמת העירייה לוועד הבית תשלום של שני דיירים (300 ש"ח)וזאת ע"פ החלטת הוועד .
בשנה האחרונה החליט גזבר העירייה שהוא כמו שאר הדיירים ולכן עליו לשלם לוועד הבית סכום של 150 ש"ח בלבד.
האם יש בסמכותו להחליט על מהלך שכזה באופן חד צדדי?
באם לא , מה ניתן לעשות במקרה שכזה?

tarbut
העירייה כבעלת דירה צריכה לשלם

העירייה כבעלת דירה צריכה לשלם בהתאם לחוק, לפי שטח הרצפה. אין סיבה שהעיירייה תשלם אחרת מהאמור בחוק. היא בעלת דירה כמו כולם.

פייגין אירינה (לא נבדק)
חישוב מסי ועד הבית

שלום רב,
אני גרה בבניין 9 קומות ( 34 דירות). באסיפת דיירים לפני כשנה העלתי נושא תשלומי מסי ועד עפ"י שטח הדירה. קיבלתי סירוב מדיירים שהשתתפו באותה אסיפה ( שמהווה פחות מ 50 אחוז מכלל דיירי הבניין).
לקרת תחילת שנה הבאה ( 2016 ) אני רוצה שוב לעלות את הנושא ולהסתמך על חוק סעיף 58 לחוק המקרקעין.
חשוב לציין, כי במהלך רכישת הדירה לכל דייר היה חוזה ניהול מול חברת ניהול שכבר לא מנהלת את הבניין שלנו וחישוב מסי ועד הבית נעשה על ידי יזם של פרוייטק וחברת ניהול. נכון לעכשיו אין הסכמים נוספים חתומים בין הדיירים על תשלומי מסי הועד ובבניין קיימת חברת ניהול אחרת שמוכנה לעזור לי לעשות חישובים בהתאם לשטח רצפת דירות הרשומים בטאבו.
שאלה:
במידה שאני שוב מקבל סירוב מדיירים שישתתפו באסיפת דיירים הקורבה, האם אוכל עדיין להסתמך על החוק ולחייב את דיירי הבניין לשלם עפ"י חישובים החדשים או שאני חייבת הסכמה בכתב לפחות 50-60 אחוז מדיירי הבניין?

עוד אציין, שכל הבניינים בשכונה משלמים מסי ועד הבית בהתאם לחוק ורק בניין שלנו מתחלק במסי ועד שווה בשווה.

תודה מראש,
פייגין אירינה

tarbut
חישוב מיסי ועד הבית

אין זה מעלה או מוריד כיצד יתר הבניינים בשכונה מתנהלים. אם אין לבניין תקנון מוסכם הקובע אחרת, מספיק שבעל דירה אחד שמבקש לשלם לפי שטח הרצפה, על מנת שלא ניתן יהיה לחייב אותו לשלם בכל דרך אחרת. גם אם רוב בעלי הדירות מסכימים לשלם בדרך אחרת.

דרור (לא נבדק)
דמי וועד בית לדירות צמודות קרקע

שלום רב,
מה אחוזי מיסי וועד הבית לדיירים בדירות צמודות קרקע וכניסה נפרדת שבחוזה הרכישה כתוב כי הם פטורים מתשלום על מעלית ו/או חדר מדרגות . בבירור מול עו"ד אשר חתם על חוזה הרכישה נאמר כי לא ישלמו עבור מעלית אך על חדר המדרגות עליהם לשלם. מה החוק והנוהל בעיניין. תודה.

tarbut
וועד בית כניזה נפרדת.

כפי שכתוב בהסכם/בתקנון - צריך לקזז להם מההוצאה החודשית את חלקם באותם שטחים שנגרעו במפורש ובכתב.

רצוי כי תגיעו לפגישה בסניף המקומי ותציגו בפני מנהל הסניף את נוסח ההסכם ו/או התקנון על מנת שנוכל להבין בדיוק למה התכוון המשורר.

מבקש לדעת (לא נבדק)
השתתפות בשיפוץ מבנה

שלום רב,
יש לי חנות מסחרית חזיתית אשר מעליה בניין דירות.
ועד הבניין החליט לשפץ הבניין: תוספת מערכת אינטרקום וקודן לדירות, צביעת חנייה תת קרקעית ולובי ועוד.
החנות אינה משתמשת במרכיבי שיפוץ הבניין ולא נהנית כלל משיפוצו הבניין: אין לה צורך באינטרקום קודן כי היא חזיתית והכניסה אליה מהרחוב, לא נהנית מהצביעה בלובי כי היא חזיתית, אין לה חנייה ועוד.
האם במקרה זה אי שימוש ברכוש המשותף מחייב אותי בהשתתפות בשיפוץ הבניין?
ועד בית אני משלם כי אני משתמש רק בביוב.

tarbut
מיסי ועד בית - חנות

סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל חובה אבסולוטית על בעל דירה להשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינה תלויה בהנאה שמפיק הדייר משרותי הועד ולכן אין להתנות על חובה זו. החוק מגדיר דירה הן כעסק.

לפיכך, במידה ובעל דירה אינו משלם את חלקו בהוצאות עבור אחזקת הרכוש המשותף, הרי שניתן להגיש תביעה כנגד סרבן התשלום בפני המפקח לרישום מקרקעין שהינו הרשות המוסמכת לדון בסכסוכי שכנים.

גם דירות מרתף, חנות, דירות גן וגם דירות שהכניסה אליהן מהצד צריכות לשאת בתשלום ועד הבית משום שהם חלק מהבית המשותף, והדבר לא תלוי בהנאה אשר מפיק דייר משירותי הועד, אם זאת, לכלל זה ישנו סייג וזאת אלא אם כן, נקבע בחוזה המכר על ידי הקבלן אחרת ו/או נקבעה הוראה כאמור בתקנון המוסכם ו/או לחלופין, התקבלה הסכמתם של כל בעלי הדירות בעניין.

לאור האמור לעיל, רק באם באפשרותכם להמציא מסמך רשמי חתום על ידי הקבלן ו/או תקנון מוסכם, המופקד בלשכת רישום המקרקעין, המאשרר כי דירתכם לא תחויב במיסי ועד, הרי שטענתכם תהא מוצדקת ובאם לאו, עליכם לשאת בהוצאות ועד הבית כמו כל בעל דירה אחר.

ערן (לא נבדק)
מה ההגדרה של מרפסת מקורה בעניין חישוב דמי ועד לפי שטח רצפה?

מה ההגדרה של מרפסת מקורה בעניין חישוב דמי ועד לפי שטח רצפה?

tarbut
מרפסת מקורה

כל עוד אין מסביב למרפסת קירות שלמים - היא עדיין תחשב כמרפסת פתוחה. לצורך העניין גם מרפסת שמש היא נחשבת מרפסת פתוחה ולא מקורה.

דוד
הנני דייר בביניין משותף

הנני דייר בביניין משותף שתשלומי הועד הינם לפי סעיף 58 (תשלומים לפי חלוקה יחסית של שטחי הדירות) בתחילת שנה זו התקבל מהקבלן שינוי בחלוקת השטחים שמשפיע על חלוקת הכספים לשנת 2016 שהתחילה.

אך עם זאת הועד מבקש לבצע בנוסף החזרים וקיזוזים רטרואקטיבית גם עבור שנת 2015 שעברה.

האם הועד יכול לבקש תיקון תשלום מס ועד בית באופן רטרואקטיבי? והאם הועד יכול לחייב אותי לשלם את תיקון רטרואקטיבי עבור השנה הקודמת?

tarbut
שגיאה בתחשיב

אין אפשרות לבצע החזרים רטרואקטיביים מהקופה - אך השלמות לאור שגיאה בתחשיב לפי החוק - אפשרי בהחלט.

דוד
הנני דייר בביניין משותף

הנני דייר בביניין משותף שתשלומי הועד הינם לפי סעיף 58 (תשלומים לפי חלוקה יחסית של שטחי הדירות) בתחילת שנה זו התקבל מהקבלן שינוי בחלוקת השטחים שמשפיע על חלוקת הכספים לשנת 2016 שהתחילה.

עם זאת הועד מבקש לבצע רטרואקטיבית החזרים וקיזוזים גם עבור שנת 2015 שעברה.

האם הועד יכול לבקש תיקון תשלום מס ועד בית באופן רטרואקטיבי? והאם אני מחוייב לשלם את תיקון רטרואקטיבי עבור השנה הקודמת?

selad
תשלומי ועד כאשר החלקים ברכוש המשותף אינם שווים

שלום רב,

לבניין המשותף שלנו קיים תקנון מוסכם המפרט את החלוקה של הרכוש המשותף בין הדירות (לא חלקים שווי). התקנון המוסכם אינו מתייחס לחלוקת התשלום לועד הבית.

שאלתי היא, האם החלוקת התשלומים לועד היא לפי החלקים ברכוש המשותף כפי שמפרט התקנון המוסכם או, כפי שקובע סעיף 58 לחוק המקרקעין, שהתשלום יהיה בהתאם ליחס שטח רצפת הדירות אל יחס שטח רצפות הבית המשותף כולו (בהוצאת שטחי הצמדות)?

תודה מראש.

selad
תשלומי ועד כאשר החלקים ברכוש המשותף אינם שווים

שלום רב,

לבניין המשותף שלנו קיים תקנון מוסכם המפרט את החלוקה של הרכוש המשותף בין הדירות (לא חלקים שווי). התקנון המוסכם אינו מתייחס לחלוקת התשלום לועד הבית.

שאלתי היא, האם החלוקת התשלומים לועד היא לפי החלקים ברכוש המשותף כפי שמפרט התקנון המוסכם או, כפי שקובע סעיף 58 לחוק המקרקעין, שהתשלום יהיה בהתאם ליחס שטח רצפת הדירות אל יחס שטח רצפות הבית המשותף כולו (בהוצאת שטחי הצמדות)?

תודה מראש.

tarbut
סעיף 58 לחוק

באם התקנון אינו מתייחס לחישוב מיסי ועד הבית באופן ספציפי הרי שיש לחשב על פי סעיף 58 לחוק.

da.arbib
מיסי וועד בית

נשאלתם פה רבות בנושא אך אני חייב לשאול שוב כי הנושא לא ברור דיו או שהתשובה לעיתים סותרת.

אני יודע שהחוק לחלוקת מיסי וועד בית קובע כי המיסים יחולקו לפי מטר הדירה (לא כולל הצמדות וכו'). בעצם לפי התקנון המצוי.

על חוק זה אין להתנות ואף אתוב פה שאף אם דייר 1 לא מוכן לשלם מיסים שווה בשווה בין כל הדיירים, החוק נופל. כלומר, שישלמו לפי שטח הדירה ביחד לסה"כ שטח סך הדירות.

 

מנגד במקום אחר אתם כותבים כי כי ניתן לשנות את תקנון הבית בהצבעה של 2/3 מהדיירים. אז איך זה מתיישב?

כלומר כן ניתן לשנות את התקנון ולחייב מיסים שווה בשווה בין כל הדיירים אך לא ניתן להתנות על החוק הזה וחייב הסכמה מוחלטת של כולם ואינו קשור לרוב של 2/3.

תודה רבה!

tarbut
תיקון או שינוי תקנון מוסכם

תיקון או שינוי תקנון מוסכם אפשרי ברוב של 2/3, אולם, כאמור לעיל, כוחו של הרוב מוגבל בשני מקרים:

אין לפגוע בזכויות ואין להטיל חובות או תשלומים על בעלי הדירות, אחרים מאלה שפורטו בחוק ושלא בהסכמתם המפורשת של כל בעלי הדירות. ו - אין להצמיד חלק ברכוש המשותף לדירה אלא בהסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות.

מן האמור לעיל עולה כי לעניין שינוי בתקנון שמטיל חובות ותשלומים על בעלי הדירות יש לקבל את הסכמתם המפורשת של כולם, היינו 100%

 

עמודים