מוקד פניות ארצי

8484*

moked@tarbut-hadiur.gov.il

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף
ביטוח לבניין

הארכת מועד להגשת הצעות מכרז פומבי 1/2021

04.02.21

הארכת מועד להגשת הצעות מכרז פומבי 1/2021

להקמה וניהול של מאגר ייחודי וייעודי של בעלי מקצוע עבור לקוחות האגודה לתרבות הדיור  לחץ