הארכת מועד לקול קורא השבר הסורי אפריקאי

13.12.20

הארכת מועד לקול קורא השבר הסורי אפריקאי - לחץ

שאלות ותשובות בקשר לקול הקורא:

שאלה: בהודעה נכתב בניינים שנבנו לפני 1982. למה דווקא השנה הזו? ולא ע"פ הגדרת תמ"א 38 של היתר שהתקבל לפני 1980? האם הכוונה אולי לבניין שאוכלס לפני 1982?

תשובה: בעקבות שאלות שקיבלנו בנושא, הוחלט להוציא הבהרה הן בעיתונות והן באתר האינטרנט של האגודה לתרבות הדיור - המענק יינתן לבניינים על פי הקריטריונים של הגדרת תמ"א 38.

שאלה: המענק מועבר לבעלי דירות? לוועד? צריכה להיות חברה התמונה שאתם מאשרים? הכסף עובר על בסיס תוכנית שיפוץ?

תשובה: המענק מועבר לקבלן הנבחר על ידי ועד הבית באישור האגודה לתרבות הדיור ועל ידי ייפוי כח שניתן על ידי ועד הבניין.

שאלה: מי בוחר את המסלול (יש 2 מסלולים) המשרד או בעלי הדירות?

תשובה: ככל שוועד בניין יגיש יותר מהצעה אחת, שיקול הדעת לבחירת ההצעה הזוכה יהא של ועדת ההיגוי.

שאלה: האם חייב להיות יזם בתמונה?

תשובה: קבלן רשום בלבד בפנקס הקבלנים 

שאלה: כדי לממש את המענק צריכה להיות הסכמה של 100% בבניין?

תשובה: צריכה להיות הסכמה ברוב הדרוש בהתאם לחוק.

שאלה: התנהלות מול דייר סרבן במקרה הזה היא על פי חוק דייר סרבן?
תשובהבמידה שיש דייר סרבן, הקבלן או ועד הבית מנהל מולו הליך בהתאם לחוק

 

 

 

 

 

קול קורא לוועדי בתים לקבלת מענקים לביצוע עבודות חיזוק ומיגון מבנים באזור קו השבר הסורי אפריקאי (הנוסח המלא של משהב"ש) - לחץ
 
 
טופס הבקשה לקבלת המענק  לביצוע עבודות חיזוק ומיגון מבנים באזור קו השבר הסורי אפריקאי - לחץ