מכרז ביטוחים/הדברות

16.07.20

האגודה לתרבות הדיור (ע"ר) מזמינה אתכם להציע הצעות למכרזים הבאים:

מכרז פומבי מס' 03/2020 מתן כיסוי ביטוחי ושירותי ביטוח שוטפים לנציגות הבית המשותף, לחברי נציגות הבית המשותף ולדיירי הבית המשותף החברים באגודה לתרבות הדיור - קישור למכרז.

מכרז פומבי מס' 04/2020 לביצוע עבודות הדברה וריסוס של מזיקים ומכרסמים והרחקת יונים ללקוחות האגודה ברחבי הארץ - קישור למכרז.