אסיפה כללית של הדיירים

19.03.20

לאור התפשטות נגיף הקורונה נבהיר בזאת כי במידה ונדרש לקיים אסיפת כללית של הדיירים יש להקפיד על מספר המשתתפים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בכפוף להעברת ייפויי כח לדיירים המייצגים באסיפה,

במקרים בהם לא תותר התכנסות ניתן לקיים את אסיפת הדיירים באמצעות אפליקציית הוואטסאפ.