מענקי שיפוצים - קול קורא 2 ו-3

16.09.19

ממשרד הבינוי והשיכון, אישר הארכת זמן גורפת לכל הזוכים בקול-קורא 2 למענקי השיפוצים.

על הזוכים להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים, לקבל את אישור האגודה ולהתחיל בעבודות עד לתאריך ה- 20/11/2019 (כולל).

מענקי שיפוצים - קול קורא 3 מסמכים חשובים להורדה ועיון

מודעת פרסום קול קורא 3 - אוקטובר 19   לעיון לחץ

טופס בקשה למענק - לעיון לחץ

טבלת איזורים סטטיסטיים - לעיון לחץ

מכתב כוונות - מענקי שיפוצים - לעיון לחץ

 

מענקי שיפוצים - קול קורא 2 מסמכים חשובים להורדה ועיון

מודעת פרסום קול קורא 1 - דצמבר 18  לעיון לחץ

מודעת פרסום קול קורא 2 - מאי 19לעיון לחץ

מכתב כוונות - מענקי שיפוצים - לעיון לחץ

הסכם דוגמא נציגות קבלן - מענקי שיפוצים - לעיון לחץ

שאלות ותשובות מענקי שיפוצים - לעיון לחץ

הסכם דוגמא נציגות קבלן - מענקי שיפוצים - לחץ לעיון