אחריות תשלום בגין פיצוץ בצינור מים במרחב הציבורי

תגובה 1 / 0 חדשים
י ו

אירע פיצוץ מים במרחב הציבורי  של בניין מגורים. וועד הבית טיפל בפיצוץ. העירייה הסכימה לקזז 40% מעלות המים בגין האישור שניתן.

השאלה מאחר והדירה מושכרת על מי יש לגלגל את עלות חיוב המים בגין הפיצוץ שלא קוזז, האם על בעל הדירה או על השוכר

תודה