אחריות תשלום בגין פיצוץ בצינור מים במרחב הציבורי

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
י ו

אירע פיצוץ מים במרחב הציבורי  של בניין מגורים. וועד הבית טיפל בפיצוץ. העירייה הסכימה לקזז 40% מעלות המים בגין האישור שניתן.

השאלה מאחר והדירה מושכרת על מי יש לגלגל את עלות חיוב המים בגין הפיצוץ שלא קוזז, האם על בעל הדירה או על השוכר

תודה

tarbut
אין לקבוע עבור השוכר והמשכיר

אין לקבוע עבור השוכר והמשכיר מי חב בהוצאה זו. יש להם הסכם שכירות ועליהם לקבל החלטה בהתאם לחוזה השכירות על מי מוטלת החובה לשאת בהוצאות. הוועד מבחינתו פונה לבעל הדירה ומיידע אותו בעלויות ויידע בדבר החובה להסדיר את התשלום.