שיפוץ בניין בעת יזום תמ"א פינוי/בינוי

תגובה 1 / 0 חדשים
גרי

שלום,

בבית בן שלוש כניסות החליטו הדיירים על שיפוץ למרות שיש הצעות לפינוי/בינוי שנתן לחתום עליהם תוך זמן סביר והיזם מוכן לבצע את השיפוץ מיד לאחר החתימה

אם אשלם "חת מחאה" האוכל לתבוע את כספי חזרה במידה ויתברר כי אמנם ניתן היה לבצע את השיפוץ ללא עלות?