גביה נוספת בניגוד להחלטת אסיפת הדיירים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
חיה

שלום, באספת הדיירים שנערכה בתחילת השנה נקבע כי על הועד להציע הצעת מחיר חדשה לתיקון האספלט. למרות ההחלטה שהתקבלה ברוב ומתועדת בפרוטוקול, ועד הבית דורש מכל הדיירים תוספת תשלום על עבודות האספלט. העבודות החלו ביום בו פירסמו את הבקשה לגביה נוספת.

בנוסף באסיפה הוחלט כי נושא אחר קודם לתיקון האספלט והוא לא בוצע.

האם הועד יכול לבש עוד כסף למרות שזה סותר את החלטת אספת הדיירים?

tarbut
תוספת תשלום

לצורך בקשת תשלום נוסף עבור ביצווע פרויקט נוסף או תוספת תשלום בגין פרויקט שהוחלט עליו יש לכנס אסיפה כללית להסביר את סיבת התוספת