הוצאות מעלית שבת

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
וועד בית אדני פז 48

שלום רב,

בבניין בו אנו מתגוררים קיימות 3 מעליות כאשר על אחת מהן קיים מנגנון מעלית שבת. 

הבניין בן שנה ומיום קבלתו פועלת מעלית שבת לפי שעות לא ברורות (16 שעות שנקבעו לפי דרישת שוכרים בבניין) שקבעה חברת הניהול שניהלה בזמנו את הבניין. נבחר לבנין ועד חדש וחברת ניהול חדשה. בקבוצת הוואצאפ של הבניין הועלה הנושא של שעות הפעלת מעלית השבת. הועד בדק ומצא כי קיים חוק בעניין הפעלת מעלית השבת.

השאלה היא: הועד החדש הבין שחייב לנהוג לפי השעות הקבועות בחוק ובתקנות שעות הפעלת מעלית שבת. עוד מצויין בסעיף 59ז.(ד)(1) בחוק המקרקעין כי בעלי הדירות הדורשים את הפעלתה ישאו בהוצאותיה. אך האם ניתן לגבות מבעלי הדירות המבקשים הפעלת מעלית השבת את הוצאות החשמל של הפעלתה? (קיים מסמך מיצרנית המעלית המפרט את צריכת החשמל פר שעת עבודה של המעלית העובדת כמעלית שבת)

או לחלופין האם הועד רשאי להוציא מקופת הועד את התשלום כפי שנעשה עד שהעירו את תשומת ליבו בפומבי לעניין? במידה וניתן להוציא את העלות מקופת הועד מה הרוב הנדרש? האם נדרשת הסכמה של 100% מבעלי הדירות לכך ?

 

בברכה,

tarbut
מעלית שבת

אם יש מנגנון פיקוד שבת חייבים להפעיל מעלית אחת כמעלית שבת עלות צריכת החשמל תחול על הדורשים את הפעלת המעלית כמעלית שבת,זמני הפעלת המעלית כמעלית שבת נתונה להחלטת בעלי הדירות בדרך כלל בשעות הכניסה והיציאה לתפילות