רישום ועד בית בחברות עסקיות

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
CHARLES

כל גוף מסחרי כמו חברת החשמל ובזק דורשים מספר תעודת זהות לצורך רישום ועד בית במערכות שלהם. וזא מכיוון שלועד בית אין מספר עוסק מורשה או ח.פ. . זה פיתרון מאד לא נוח כי נציג הועד הוא זמני. האם קיים מספר חוקי כלשהו במקום ת.ז. של אדם פרטי שאפשר להציג בפני גופים מסחריים ? 

tarbut
למרות שפנינו בנושא זהמספר

למרות שפנינו בנושא זהמספר פעמים לחברי כנסת על מנת לקדם חקיקה בנושא, טרם הנושא קיבל מענה ולצערנו זה המצב כיום בארץ.