האם ועד הבית גם משלם ועד בית?

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
verednegev4

האם ניתן להעלות נושא להצבעה שוועד הבית לא ישלם ועד בית?

tarbut
האם ועד הבית גם משלם ועד בית

על מנת לפטור את ועד הבית מתשלום מיסי ועד הבית או לשלם לו שכר על תפקידו- יש לקבל על כך הסכמה של 66% מבעלי הדירות