פיצויים למנקה

תגובה 1 / 0 חדשים
איקה

נכנסתי לדירתי לפני כחודשיים בלבד ונדרשתי לשלם ככל הדיירים פיצויי למנקה על 17 שנות עבודה סכום הפיצויים חולק שווה בין כל הדיירים. האם גדיירת חודשיים בלבד  עלי לשלם מה שנדרש ממני? תודה