נזילה בתקרת דירה

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
מיש

האם הייעוץ ההנדסי (חינם) שאגודת תרבות הדיור  נותנת לחבריה כוללת גם איתור מקור הנזילה (דהיינו למי שייך מקור הרטיבות) במקרה של נזילה בתקרת אחת הדירות.

tarbut
הייעוץ ניתן לנציגות ועד הבית

הייעוץ ניתן לנציגות ועד הבית ,החברה באגודה, במסגרת תחזוקת וניהול הרכוש המשותף. דהיינו איתור נזילות מהרכוש המשותף לפרטי וההפך, אך לא ייעוץ לאיתור נזילות בין דירה לדירה.