שכירת מהנדס בודק ועורך דין ללווי משפטי מול קבלן הבניה

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
משורר שש

שלום,
האם ניתן לעשות שימוש בכספי ועד הבית (באישור רוב נוכחים באסיפת דיירים) לצורך שכירת מהנדס לתיעוד ליקויים בשטחים המשותפים בבניין וביצוע בדיקות מעבדה? כמו כן, האם באותה המידה ניתן לשכור עורך דין לצורך ליווי ההתנהלות מול הקבלן בנוגע לתיקון הליקויים?

tarbut
לעניין שכירת המהנדס ניתן

לעניין שכירת המהנדס ניתן לשכור שירותי מהנדס בקבלת הסכמה של רוב. לעניין הגשת התביעה - מכיוון שמדובר בתביעה שעילתה חוזית, היינו מתבססת על ההתקשרות בין כל בעל דירה בנפרד לבין הקבלן אין לנציגות הבית סמכות לייצג את בעלי הדירות מכוח סעיף 69 לחוק המקרקעין, סעיף המקנה לה סמכות לייצג את בעלי הדירות בענייני ניהולו ואחזקת הרכוש המשותף ולשם כך אפילו אין צורך בהסכמת כל בעלי הדירות.

לכן, כאשר מדובר בתביעה נגד הקבלן  לא ניתן לחייב בעל דירה להיות שותף לתביעה כזו ולהוצאותיה, במידה ואינו נותן את הסכמתו המפורשת לכך, גם באם התקבלה לכך החלטה ברוב מיוחס באסיפה כללית. וכמובן שאין להשתמש בכספי קופת הנציגות למטרה זו.

בכל מקרה, אתם יכולים לפעול כנגד הקבלן בכל מספר משתתפים שיחליטו לקחת חלק בתביעה ובאפשרותכם לפעול לקדם את האינטרסים שלכם, ללא תלות בסרבנים.