תשלום פיצויים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
חגי

אחרי 10 שנים עובדת הנקיון מפסיקה את עבודתה.

האם על השוכרים או המשכירים לשלם את הפיצויים?

יש שוכרים שגרים בבניין רק חלק מהתקופה,

ויש שוכרים שגרים כל התקופה

tarbut
ככלל, סעיף 58 לחוק המקרקעין

ככלל, סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל חובה אבסולוטית על בעל דירה להשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינה תלויה בהנאה שמפיק בעל דירה משרותי הועד ולכן אין להתנות על חובה זו.

סעיף 58 לחוק, אינו מכיר במושגים שוכר/משכיר, שכן הסעיף מחיל את חובת התשלום עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף לנציגות הבית על בעל הנכס בלבד.

הסדר התשלומים בין השוכר למשכיר נקבע בהסכם השכירות ביניהם ואין זה באחריותה ו/או מתפקידה של נציגות הבית לחלק את התשלומים בין השוכר והמשכיר ו/או לעדכן את בעל הנכס מי מהשוכרים שילם וכמה.

השוכר והמשכיר צריכים להסכים ביניהם, בהתאם לחוזה שלכם ובהתאם להסדיר את התשלום לוועד.