התקנת מצלמות בבניין

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אלכס_וול

אנו מעוניינים להתקין מצלמות בבנין שבו גרים גם כמה שוכרים.

האם התשלום עבור המצלמות צריך לצאת מכספי וועד הבית הרגילים או בגבייה נוספת מיוחדת? (מבחינת הוגנות כלפי השוכרים)

תודה,

tarbut
ככלל, סעיף 58 לחוק המקרקעין

ככלל, סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל חובה אבסולוטית על בעל דירה להשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינה תלויה בהנאה שמפיק בעל דירה משרותי הועד ולכן אין להתנות על חובה זו. סעיף 58 לחוק, אינו מכיר במושגים שוכר/משכיר, שכן הסעיף מחיל את חובת התשלום עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף לנציגות הבית על בעל הנכס בלבד.

הסדר התשלומים בין השוכר למשכיר נקבע בהסכם השכירות ביניהם ואין זה באחריותה ו/או מתפקידה של נציגות הבית לברר על מי מהצדדים חלה חובת תשלום כזה או אחר ו/או לעדכן את בעל הנכס מי מהשוכרים שילם וכמה.