מרפאה בדירת מגורים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
מ.מיכה

שלום

בשלוש דירות מתוך ה-10 שבבניין התנהלו מרפאות ומשרדי עו"ד. לא גרים דם אנשים אלא מתנהלים עסקים בלבד.

יש תנועה רבה של אנשים בבניין ופוגע בתשתיות של הבניין והמעלית כל הזמן מתקלקלת. הם עשו לעצמם פינות ישיבה בחדר המדרגות וזה מאוד מפריע ועוד הרבה דברים אחרים.

האם המרפאות יכולות להמשיך להתנהל בדירות המגורים? האם ניתן לפנות אותם באיזושהי דרך?

תודה

 

tarbut
ככלל, ייעודה של דירת מגורים

ככלל, ייעודה של דירת מגורים הוא למגורים בהתאם לתוכנית ולהיתר שחלים על המקרקעין. שימוש בדירת מגורים שלא למגורים, למשל לצורך הקמת עסק, נחשב שימוש חורג, שמשמעותו: שימוש השונה במהותו ממה שנקבע בהיתר הבנייה. עליכם לבדוק בעירייה באגף מינהל ההנדסה/אגף רישוי, באם עסק מסוג זה שנפתח בבית המשותף דורש רישוי ו/או היתר לשימוש חורג.