רכבים המשמשים כמחסן בשטח חניה משותפת

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
דבירלוי

אני מתגורר בבית משותף אשר חולק רחבת גניה גדולה עם עוד שני בניינים, החניות אינן מסומנות וכל דייר חונה על בסיס מקום פנוי.
אחד הדיירים העמיד ברחבת החניה קרוואן ציוד נגרר וכן מכונית ישנה המשמשים אותו לאחסון ציוד.
יש לציין, כי בנוסף לשני רכבים אלו מחזיק אותו דייר עוד שני רכבים המשמשים אותו ואת אישתו בשוטף, גם הם חנים בחניון המשותף.
הרכבים אינם זזים, תוופסים מקום חניה, נראים מוזנחים ומהווים מטרד של ממש.
בעבר, בעקבות פניה של שכן על  לאגודה/עיריה, הזיז השכן את המחסנים מצד אחד של החניון לצידו השני.
כמובן שייעוד הרכבים לא השתנה אלא רק מיקומם בתוך החניון.

מה ניתן לעשות?
האם ניתן להגביל את מס' הרכבים שיכול דייר להעמיד בחניון?
לאיזה גוף יש סמכות לפנות את הרכבים המשמשים כמחסן ומה התהליך לכך?

tarbut
אין לנציגות סמכות להגביל, אלא

אין לנציגות סמכות להגביל, אלא רק במסגרת תביעה תהא סמכות לשופט לחייב בהוצאת הרכבים. מומלץ להיוועץ עם סניךף האגודה ולשקול הגשת תביעה לפינוי.