האם תביעת מנקה בניין שעזב חלה על דייר חדש?

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אמירג

שלום רב,

דייר עבר לגור בבניין, לאחר מס' חודשים פנה אליו ועד הבית בדרישה לתשלום חלקו בתביעה שהגיש מנקה הבניין על תנאי העסקתו בעבר (המנקה סיים עבודתו מס' שנים לפני שהדייר עבר להתגורר בבניין).

האם חלה חובת תשלום על הדייר או שמא הנציגות צריכה לפנות לדייר שהתגורר בדירה בתקופת העסקתו של המנקה?

האם יש משמעות למועד הגשת התביעה (אם התביעה הוגשה בתקופה שהדייר החדש כבר  התגורר בדירה או לאו)?
 

tarbut
בעלי הדירה הנוכחיים נושאים

בעלי הדירה הנוכחיים נושאים בחובה לשלם את כל החובות המוטלים על הדירה, לרבות החובה לשאת בעלות הפיצויים בכל התקופה בה הועסק עובד הניקיון, היות והחוב רובץ על הדירה עצמה ולא על בעל דירה מסוים.

בעלי הדירות, מוזמנים לבדוק האם קיימת להם האפשרות החוזית והמשפטית לתבוע את מוכר הדירה עבור חלקו היחסי בגין פיצויי עובד הניקיון טרם מכירת הדירה וזאת בהתאם להוראות חוזה הקנייה שלהם. בכל מקרה, אין לנציגות להיכנס לפרטי החוזה הפרטי של המוכר והקונה.