איטום הגג וחלוקה בין השכנים

3 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
ישעיהו 12 חיפה

שלום,

מדובר בבניין בחיפה שבמשך כמה שנים השכנים בקומה עליונה סבלו מרטיבות בתקרה.
באחת האסיפות, רוב הדיירים החליט שיש לבצע איטום בגג הבניין.

דיירים מקומה עליונה לקחו על עצמם פרויקט של איטום גג הבניין.
איטום בוצע ודיירים מקומה עליונה שילמו מכספם, עד שיצליחו לגבות מהשכנים כספים עבור האיטום.

יש מחלוקת בין הדיירים בעניין התשלום, וזאת מסיבות הבאות:
1. יש דירות שיש להם מחסנים (לא צמודים לדירות), ויש דירות שאין להם.
2. חלק מן הדירות ביצעו הרחבה, הוסיפו מרפסות וממ"ד (צו רישום בתים משותפים אינו מעודכן וההרחבה אינה מופיעה שם), וחלק לא ביצעו.
3. דיירים לא מוכנים לשלם תשלום שווה לכל דירה.
4. אין תקנון מיוחד לבניין.

 

שאלות הינן:
1. האם גם במקרה זה, דיירים צריכים להתחלק לפי סעיף 58 בחוק מקרקעין, כאשר מחסנים לא מהווים עניין בחלוקה כיוון שהם אינם צמודים?
    כלומר לא משנה מה מעודכן בצו רישום בתים משותפים, החלוקה היא שטח ריצפה בפועל חלקי סך שטחי רצפות של כל הדירות?

2. האם תשלום עבור איטום הגג (שמעל ההרחבה שביצעו חלק מהדיירים), אמור ליפול רק על דיירים שביצעו הרחבה? 

3. תשלום ועד הבית - דיירים לא מסכימים לשלם תשלום קבוע, האם התשלום מתחלק בדומה לתשלום עבור איטום הגג (לפי סעיף 58)?

תודה

tarbut
על פי הוראות סעיף 58 לחוק

על פי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשלום בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף מתחלק בין דיירי הבית המשותף, עפ"י גודל הדירה, דבר הנקבע לפי שטח הרצפה של הדירה ביחס לכלל שטחי רצפות כל הדירות בבית המשותף, אלא אם נקבע בתקנון הבית שיעור השתתפות אחר.

הצמדות לרבות מחסנים, חניות, חצרות ומרפסות לא מקורות, לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב גובה ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.

באם ישנה אי התאמה בין הרישום בלשכת רישום המקרקעין לבין המצב הקיים בפועל (בין אם בשל שבוצעה הרחבה בדירה וטרם בוצע רישום מחדש בלשכת רישום המקרקעין ובין בשל סיבה אחרת) ניתן לנקוט בגישה של תחשיב לפי האמור בטופס הארנונה שכן הוא משקף את שטח הדירות בפועל.

אין מניעה לקבוע כי חישוב השטחים ייעשה עפ"י רישומם לצורכי החיוב בארנונה הואיל ורישומי הרשויות המקומית מהוות למעשה אמת מידה נכונה, עדכנית ואמינה לגבי שטח הדירות.

גם באם ישנה הסכמה ע"י רוב בעלי הדירות כי שיטת התשלום תבוצע בדרך אחרת מזו הנהוגה בחוק, כגון: תשלום שווה בשווה, המצב החוקי כיום הינו, שדי שאחד מבעלי הדירות מבקש לשלם באופן יחסי לפי שטח רצפת הדירה, כדי שלא ניתן יהיה לחייב אותו בתשלום על פי המצב החוקי הקודם, גם אם יתר בעלי הדירות מסכימים להישאר בשיטת הגבייה אחרת.

danielru
בעיה עם איטום שנעשה על ידי הועד

אנחנו עשינו שנה שעברה איטום, כלומר הועד עשה. האיטום החזיק בתחילת החורף לחודש-חודשיים ולאחר מכן התחילו שוב נזילות (נעשה בעקבות נזילות). לאחר מספר מומחים ובדיקות והתייעצויות - הסתבר שהקבלן איטום לא באמת ניקה והכין את השטח לאיטום... והעבודה לאחר מכן עלתה למעלה מפי-2.

האם הועד נושא באחריות?

האם יש דרך לדרוש החזר או לא לשלם?

הבניין בתל אביב, קבלן איטום תל אביב גם.