חלוקת מיסי וועד- בעיה אקוטית

תגובה 1 / 0 חדשים
da.arbib

נשאלתם פה רבות בנושא אך אני חייב לשאול שוב כי הנושא לא ברור דיו או שהתשובה לעיתים סותרת.

אני יודע שהחוק לחלוקת מיסי וועד בית קובע כי המיסים יחולקו לפי מטר הדירה (לא כולל הצמדות וכו'). בעצם לפי התקנון המצוי.

על חוק זה אין להתנות ואף אתוב פה שאף אם דייר 1 לא מוכן לשלם מיסים שווה בשווה בין כל הדיירים, החוק נופל. כלומר, שישלמו לפי שטח הדירה ביחד לסה"כ שטח סך הדירות.

 

מנגד במקום אחר אתם כותבים כי כי ניתן לשנות את תקנון הבית בהצבעה של 2/3 מהדיירים. אז איך זה מתיישב?

כלומר כן ניתן לשנות את התקנון ולחייב מיסים שווה בשווה בין כל הדיירים אך לא ניתן להתנות על החוק הזה וחייב הסכמה מוחלטת של כולם ואינו קשור לרוב של 2/3.

תודה רבה!