גידור שטח משותף על ידי דיירי דירת קומת קרקע

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
נציג הוועד

שלום רב,

דיירי הקומה הראשונה ביקשו רשות לטפח גינת ירק בחלק מהגינה המשותפת

הרשות ניתנה

דיירי אותה דירה החליטו כי ברצונם לפרוש דשא סינטטי באותה רצועת גינה וכמו כן ברצונם להקים גדר, להציב רהיטי גן ולסגור את המתחם בשער.

על כך הם לא הודיעו וכמובן לא קיבלו רשות

שאלותיי:

1. האם זכותם לעשות זאת?

2. האם הם חייבים לקבל הסכמה מכל הדיירים או רק מחלקם?

3. האם הסכמה לכך תוכל להפוך באיזה שהוא שלב את הגינה, לרכושם הפרטי?

תודה

tarbut
על מנת לתפוס חזקה ייחודית

על מנת לתפוס חזקה ייחודית ברכוש המשותף יש לקבל הסכמה מפורשת מכל בעלי הדירות (100%).

זו עדיין הסכמה שניתן לחזור ממנה ועל כן ככל ותתנו הסכמתכם ותבחרו לחזור בכם, זכותכם לעשות זאת.