תאורה בחניה

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
לילך1

בנין משותף. החניה האחורית שייכת לדייר אחד בלבד. מלבד זאת חדר האשפה נמצא בחניה האחורית. ועד בית מסרב להתקין תאורה בחניה האחורית. טוען שבעל הדירה צריך להתקין תאורה. האם הועד צודק?

tarbut
תאורה בחניה

באם מדובר בתאורה לחדר האשפה המשותף הרי מחובתו של הוועד לדאוג לכך. אם הבקשה היא לתאורה בחניה הפרטית- הרי שזה באחריות בעל החניה ולא ניתן לדרוש זאת מוועד הבית.