פינוי חפצים אישיים משטח משותף

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
uff5e

שלום רב,

בבנין משותף בחדר ששימש חדר גז לפני התקנת מיכל גז מרכזי מספר דיירים מאחסנים חפצים אישיים. הוועד החליט לפנות את החדר לצורך אחסון אפני ילדים בלבד. הדיירים מסרבים לפנות את חבציכם מהחדר. במשך כחצי שנה הועד מפרסם בלוח מודעות בקשות לפינו החדר וללא תוצעות. מה ניתן לעשות כדי לפנות את החדר?

האם נציגי הוועד יכולים לפנות את החדר לאחר פירסום התראות אין סופיות בנושא.

tarbut
פינוי חפצים אישיים משטח משותף

במידה וועד הבית יפנה את החפצים הוא עלול להיות חשוף לתביעה מצד הדיירים במידה וחפצים ינזקו/יאבדו.

באפשרות ועד הבית לפנות בבקשה ל"צו עשה"  בלשכת המפקחים על רישום המקרקעין. בדרך כזו ניתן לחייב את בעלי הדירות לפנות את החפצים.