הטלת סנקציות?

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אוקסי

שלום רב,

יש לנו דיירים בבניין אשר מרשים לעצמם להשאיר את שקיות הזבל וכל דבר שמלכלך את הבניין ליד החדר אשפה, בלובי, בלובי של הדירות וכו'.

בכל מקום רק לא בתוך חדר אשפה- בתוך הפחים.

יש לנו מצלמות בבניין ויש תיעוד לכל הדברים וההתנהגות הזאת.

השאלה שלי- האם ניתן להטיל קנסות, סנקציות או כל דבר אחר כלפי דיירים אלו?

מה ניתן לעשות במקרים אלו?

אודה לעזרה.

tarbut
הטלת סנקציות

אין לנציגות סמכויות אכיפה. הדרך היחידה לנסות ולתת לנושא זה משקל הוא בתקנון מוסכם לבניין שמהווה חוזה לכל דבר ועניין וכך באם מישהו יפעל בהתאם לתקנון הוא כביכול פועל בהתאם לחוזה וניתן לתבוע אותו. . בכל מקרה אין אפשרות להטיל סנקציות כגון למנוע שימוש במתקן משותף וכיוצ"ב.