שינוי ייעוד מחסן משותף לטובת מערכת לניהול מצלמות

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
sivan

שלום רב!

בבניין יש 32 דירות ללא מחסנים פרטיים אלא מחסן משותף בלובי הבניין.(כך רשום בטאבו)

לאחרונה הועד החליט להפקיע את השימוש במחסן והוא ישמש מעתה חדר בו תהיה מערכת ההקלטה של מצלמות הבניין.(מחסן בגודל של כ-12 מ"ר)

א. האם הוא יכול לעשות זאת ללא הסכמה של 100% מהדיירים? איזה רוב דרוש כדי לבצע החלטה כזו?

ב. האם המחסן נחשב לרכוש משותף ולכן האם אין למנוע מכל דייר גישה אליו?

תודה.

tarbut
שינוי ייעוד מחסן משותף לטובת מערכת לניהול מצלמות

מכיוון שזה רכוש משותף האסיפה הכללית מוסמכת לקבל החלטה ברוב רגיל כיצד להשתמש בשטחים המהווים רכוש משותף והחלטה זו תהיה חוקית ותחייב את הכלל.