תשלום רטרואקטיבי של חברי הועד

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
sivan

שלום,

אצלנו ישנם 3 חברי ועד.

1 משלם כרגיל כמו כל הדיירים ושניים לא משלמים כבר מספר שנים(אחד-11 שנה והשני 6 שנים),ולא מוכנים לשלם בטענה שהם עובדים קשה, ואין מי שיחליף אותם.

הוסבר להם שזהו תפקיד התנדבותי והם לא חייבים להיות בוועד וכן אין הסכמה של 100% מהדיירים שהם לא ישלמו. וכמובן שאין פרוטוקול מסודר בנושא.

1. כיצד ניתן לחייבם לשלם כמו כולם? האם האגודה תוציא צווים גם להם?(אנו חברים באגודה)

2. מהו הסכום אותו ניתן לגבות מהם רטרואקטיבית? כמה שנים אחורה?

תודה מראש.

 

tarbut
תשלום רטרואקטיבי

על מנת לקבל פטור משתלום מיסי ועד בית בשל כהונתם כנציגות יש צורך בקבלת 66% ולא 100% ולכן באם ישיגו את ההסכמה הנדרשת אין מניעה כי הפטור מתשלום יהיה תקף ומחייב.

רק באם אין את ההסכמה כאמור ולא ניתן להשיגה בדיעבד אז ניתן לחייבם בתשלום עד 7 שנים אחורה.

sivan
מצאתי כאן באתר שתי תשובות

מצאתי כאן באתר שתי תשובות שונות לשאלה הנ"ל.

האם קיים הבדל? פעם כתוב שדרוש 100% ופעם 66%.....

 

 

 

ג', 06/02/2015 - 12:12

#2

tarbut

פטור מתשלום לוועד

רק האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא המוסמכת לאשר לנציגות שהתמנתה כדין, ברוב בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (דהיינו: 66% הסכמה) לשמש כנציגות בשכר. את השכר המגיע ניתן לשלם בדרך של פעולה חשבונאית בתשלום ישיר מהקופה ו/או בדרך של קיזוז מהסכום המגיע מאותו בעל דירה המשמש בתפקיד זה, עבור חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.

 

 

ג', 05/31/2016 - 11:32

#2

tarbut

פטור ממיסי ועד הבית

על מנת שבעל דירה יקבל פטור מתשלום מיסי ועד הבית יש צורך לקבל הסכמה של 100% מבעלי הדירות, שכן מתן פטור מתשלום מבעל דירה אחד מטיל את הנטל ליתר בעלי הדירות בבניין והם צריכים לתת את הסכמתם המפורשת לכך.

 

 

תודה.

tarbut
פטור ממיסי ועד הבית

כדי לפטור דייר מתשלום מיסי הועד יש לקבל הסכמה של 100% אך כדי לפטור חבר ועד מתשלום מיסי הוועד עקב תפקידו בנציגות הבית- יש לקבל הסכמה של 66% בדיוק כמו ההסכמה הדרושה לחברת ניהול או ועד חיצוני.