דרישה לקבלת דוח שנתי מועד הבית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
שרית2309

שלום רב,

אני מתגוררת בבנין בו לאורך עשרות שנים תשלומי הועד שולמו על ידי באופן סדיר. בשנים האחרונות ובמיוחד בשנה האחרונה נציגת הועד שסירבה בתוקף לאחר 10 שנים להעביר את הנציגות לדיירים אחרים הגדילה לעשות והחלה להתנקל לי בדרכים שונות סירבה להעביר לבקשתי את דוח ההוצאות וההכנסות של ועד הבית. אמירות כמו אני לא פקידה שלך וכד'. בתגובה לכך לא שילמתי ועד בשנה האחרונה. כרגע הדברים הוסדרו ושילמתי את מה שאני חייבת לאחר שדרשתי שתפתח חשבון בנק לועד הבית. 

1. היא טוענת שלא נשארו לה יתרות משנים קודמות למרות שבדוח של 2015 מצויינת יתרה של 4000 שח+.  אני רוצה לראות את דוחות ההתנהלות הקודמים. עד כמה שנים אחורה אני רשאית לדרוש שתציג דוח התנהלות (7 שנים או משהו אחר)? האם אפשר לבקש לראות קבלות?

2. כיון שאינני סומכת כלל על יושרה נראה לי לא לעניין שהיא תהיה הנציגה הבלעדית בחשבון הבנק האם יש הוראה לגבי הדבר ואפשר לדרוש שדייר נוסף ישוייך לחשבון? (מדובר בבניין בן 6 דירות כששניים הם שוכרים. האם אני יכולה לדרוש להיות חלק מהחשבון)

3. יש לה טענות בעניין איך אני מחנה את רכבי בחנייה שלי שרשומה בטאבו. היא טוענת שאני חוסמת לה את המעבר לכניסה. האם יש לה יכולת לעשות זאת? האם תרבות הדיור עוסקת בענייני חניה?

תודה רבה, שרית

tarbut
עיון בתיק ועד הבית

בעיקרון אכן האגודה יכולה לסייע אך על מנת להצטרף לאגודה יש צורך שנציגות ועד הבית תצרף את הבניין לאגודה. את יכולה לבקש דו"ח שנתי, בכפוף להוראות החוק, באפשרותך לבקש לעיין, אך העיון הוא בבית הגזבר ו/או היו"ר, בתיאום מראש בזמן סביר.