שיטת בחירה של חברה לשיפוץ

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
בינטה

מדובר בעלות של מקסימום 5000 ש''ח  + מע''מ. באספת בעלי דירות הוחלת שועד בית תשלוח במייל 3 הצעות מחיר לכל בעלי דירות בכניסה א', וכל בעל דירה יבחר ויאשר את ההצעה ניראת לו. אישורו יהווה אישור משפטי.

1. האם השיטה זאת חוקית?

2. האם ועד בית או יושב ראש ועד יכול להחלית בלבד? 

3. האם רצוי או חובה דיון והחלתה אך ורק  באספת בעלי הדירות?

מדובר בבניין של 10 דירות

tarbut
שיטת בחירות

החוק מדבר על קבלת החלטות באסיפה כללית. מביאים לאסיפה 3 הצעות ועושים הצבעה והרוב קבוע. עם זאת ,המציאות היום מלמדת כי בבניינים של עשרות דיירים למשל במגדל של 90 דירות יש לקבל החלטה בדרכים יותר יצירתיות. עדיין החוק הוא הקובע אבל ניתן וצריך להקל על עבודת הנציגות שעושה עבודתה בהתנדבות ולסייע בקבלת החלטות בדרך יותר יעילה עבור כולם.