זכויות בניה

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
יונת

שלום, בבנין אותו אנחנו מתכננים לשפץ תוך הוספת קומות יש הצמדה של שטחים מהחצר והגג לתתי חלקות מסוימות, אך בתקנון המשותף אין התיחסות מיוחדת לזכויות הבניה שם. כשאנחנו "מחלקים את העוגה", האם בחישוב חלקם של בעלי תתי החלקות האמורות בזכויות הבניה הכלליות יש לקחת בחשבון גם את ההצמדות? והאם הצמדה כזו משמעה שאם ירצו לבנות בחצר או בגג באחוז המגיע להם הם יוכלו לעשות זאת ללא אישור שאר הדיירים?

תודה.

tarbut
זכויות בניה

זכויות הבניה אינן חלק מהרכוש המשותף, אבל הן נחשבות כנכס בבעלות משותפת. דהיינו, היות והקרקע אשר עליה נמצא הבית המשותף שייכת לדיירים במשותף, כך גם זכויות הבנייה.

יש להבחין בין זכות בעל הדירה לבנות על השטח הצמוד, לבין הצמדת חלק מחלקת הרכוש המשותף לאחת מהדירות בבית. הצמדת שטח לדירה מעניקה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד, אך לא בהכרח זכות בנייה. בכל הנוגע לזכויות בניה, יש לבחון האם התקנון המוסכם (באם ישנו) מעניק לאותם בעלי דירות להם מוצמדים השטחים זכויות בניה.