אישור בעלי דירה לחניית זרים בחניית הבניין - בעיה

תגובה 1 / 0 חדשים
Tal K

שלום רב

אני יו"ר הועד בבניין בו יש שטח ציבורי המיועד לחנייה מאחורי הבניין.
השטח ל-א רשום בטאבו כחניה פרטית של פלוני.

אחד מבעלי הדירות בבניין, אשר לו דירות נוספות באזור, מאשר לשוכרים מבניינים אחרים לחנות בבניין.
אני מעוניין לחסום את החנייה בשרשרת או מחסום אולם עלי לספק מפתח לאותו בעל דירה ומכאן החשש שישכפל את המפתח
ויעניקו לדיירים בבניינים אחרים.

כיצד אני יכול למנוע חניית זרים בבניים במצב שכזה.

 

בברכה,