בניה על הגג

7 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
דן11

שלום

בבנין רוצים לבנות על הגג שנחשב חלק מהרכוש משותף

שאלות:

1.האם חובה שתהייה הסכמה של 75% של הדיירים?

 2. האם לועדת תכנון ובנייה יכולה לדון בבקשה לבניה גם אם אין למבקש 75%?

3. האם דייר שחתם בעד ומכר את דירתו  האם החתימה נחשבת? או שצריך להחתים את הדייר החדששבא במקומו ?.

4.האם דייר שרצה לבנות והחתים דיירים לבנייה ומכר את הדירה,האם הדייר הרוכש מקבל "בירושה" את החתימות של השכנים ?או שהוא צריך להחתים שוב את הדיירים?(המוכר רצה להוציא היתר בנייה בכדי להגדיל את שווי הדירה)

5. מה קורה כשדייר חותם גם בעד הבנייה וגם נגד? 

6.האם דייר שחתם נגד יכול לשנות את דעתו ולחתום נגד?

תודה

tarbut
בניה על הגג

חוק מקרקעין מגדיר כי לצורך הרחבה יש צורך של 75% הסכמה. זה הרף בחוק וברגע שעומדים בדרישה הזאת ניתן להתקדם להשגת היתר בניה. כל בעל דירה שחתם ונתן הסכמתו, הרי שהסכממתו תקפה ומחייבת גם את הנכנס בנעליו.

חזרה מהסכמה צריכה להבחן פרטנית ויכול שיהיה ניתן לטעון כנגדו על הסתמכות על ההסכמה אך יש להוכיח זאת שנעשו פעולות עקב ההסתמכות

דן11
תגובה

תודה על התשובה 

מה קורה עם דייר שהצביע גם בעד וגם נגד?

תודה

tarbut
כל בעל דירה רשאי להצביע פעם

כל בעל דירה רשאי להצביע פעם אחת, אין אפשרות שבעל דירה אחד יצביע גם בעד וגם נגד

דן11
השאלה

1.איך מתייחסים לכך בוועדת תיכנון ובניה של העיריה,האם פוסלים את אותו דייר,? מבקשים ממנו לחתום שוב?

2. כשאין למעוניין לבנות 75% האם בכלל מבעים את הבקשה לפני הוועדה

תודה

תודה

tarbut
תשובה

אנו לא יכולים להשיב לך במקום הוועדה. איננו נכנסים בנעליה ולא יכולים לשקול את שיקוליה.

כפיר חיון - עו''ד
ממענה לשאלה - בנייה על הגג

שלום רב,

להבדיל מניצול זכויות בנייה ו/או הרחבהשל דירות מגורים הרי שבנייה על גג דורשת את הסכמתם של כל בעלי הדירות בבניין המשותף. כן דרושות 100% חתימות בעת הגשת הבקשה להיתר לוועדה המקומית לתכנון ובניה. התחייבות של המוכר תחייב את הרוכש רק אם נרשמה הערה בדבר ההסכם לבנייה על הגג בין דיירי הבניין על נסחלשכת רישום המקרקעין או בתקנון הבניין. 

לעיתים ניתן לכפות את הסכמתו של הדייר היוצא בהתקיים תנאים מסוימים, בייחוד כאשר ההסכם לבנייה על הגג הובא לידיעתו של הקונה. בנק' זו בדרכ ייבחנו את היקף הבנייה, השפעתה על הבניין וסיבת הסירוב של הקונה.