גובה מיסי ועד

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
didi

שלום

בנין בבעלות חברה בע"מ והבעלים הם מחזיקים מניות

בנסח טאבו לא צוינו שטחי הדירות והחנויות

מה הקריטריונים לקביעת גובה מיסי הועד שבעלי הדירות והחנויות צריכם לשלם ?

בברכה

דידי

tarbut
גובה מיסי ועד

במקרה כזה שאין נסח טאבו מרוכז שכן הבניין לא רשום כבית משותף, הפסיקה קבעה כי ניתן ללכת לפי החישוב הקיים בארנונה שכן הוא מהווה נתון מהימן ומחייב.