בקשות מהוועד

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
חיים פרי

שלום רב

לפני זמן מה פורסמה על גבי לוח המודעות (הנעול) בבנין סיכום והחלטות מישיבת דיירים. רשימת המשתתפים באסיפה נוספה לאחר הפרסום בכתב יד על גביו . לאחר מספר ימים הורד הפרסום.

ביקשתי מוועד הבית לקבל עותק מהפרסום הנל ולא נענתי.

שאלתי הינה האם וועד הבית מחויב להעביר לי עותק מהפרסום הנל כולל שמות המשתתפים כפי שזו נוספה בכתב יד?

בנוסף אני מעונין לדעת האם זכותי לדרוש מוועד הבית ולקבל רשימה ומאזן של הכנסות והוצאות מהשנה האחרונה ? נושא זה לא הוצג בעבר

אודה לתשובתכם

חג פורים שמח

tarbut
כעיקרון על פי החוק יש לכל בעל

כעיקרון על פי החוק יש לכל בעל דירה זכות לבקש לעיין בתיק ועד הבית, אך העיון יתבצע בבית היו"ר ללא אפשרות להוציא מסמכים משטח הדירה הפרטית. ככל והיו"ר מסכים לצלם ו/או לספק עותק ו/או לפרסם בלוח המודעות אין מניע גם לכך. אין גם שום מניעה שלוח המודעות יוותר נעול. עם זאת החוק מדבר על בקשת עיון בזמן סביר, כלומר לא לבקש כל חודש, אלא על פי האמור בחוק, אחת לחצי שנה.