השתתפות כלל הדיירים בשיפוץ

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
חיים פרי

שלום רב

מעונין לקבל תשובה האם החלטה שהתקבלה ברוב מצביעים באסיפת דיירים חוקית מחייבת את כלל הדיירים בהוצאה לשיפוץ גם אם הם מתנגדים להחלטה

tarbut
השתתפות כלל הדיירים בשיפוץ

באם מדובר בשיפוץ בגדר שמירה על הקיים מספיק רוב רגיל של 51% על מנת לחייב את כלל הדיירים לשלם, אך באם מדובר בשדרוג או בתוספות בנייה מספיק רוב רגיל 51% בכדי לבצע את השדרוג אך לא ניתן לחייב את כולם לשלם, אלא רק מי שנתן הסכמתו המפורשת לשיפוץ. לכן מאוד תלוי מה סוג השיפוץ

דייר חדש
תגדירו "רוב אחר"

מהו "רוב אחר" ?

tarbut
באם מדובר בשיפוץ שהוא לצורך

באם מדובר בשיפוץ שהוא לצורך שדרוג ניתן להסתפק ברוב רגיל של 51% מבעלי הדירות אך לא ניתן לחייב בעלויות את מי שלא נתן הסכמתו המפורשת.