מחלוקת בעניין הוצאות הקשורות לשיפוץ בבניין

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
רש

שלום, רציתי להתייעץ בעניין חילוקי דעות עם ועד הבית והאפשרויות העומדות בפני. לאחרונה נערך שיפוץ חיצוני כללי בבניין הדירות שבו אני מחזיק בדירה. זו הדירה היחידה בבעלותי ואיני מתגורר בה. לצורך השיפוץ התבקשתי ושילמתי 42,000 ש"ח. במסגרת השיפוץ התבקשתי להעביר מזגן מפוצל שהיה בחזית הבית לקיר צדדי. לצורך כך גם היה צורך להעביר את היחידה בתוך הבית. המעבר עצמו כוסה במסגרת השיפוץ אולם נדרשתי לשלם עבור התקנת שקע חשמלי חדש למזגן, החלפת שיש של אדן חלון היכן שהותקן המזגן, התיקונים והסידורים הפנימיים של החורים שנוצרו (למשל סתימת החורים בקיר בשל הוצאת מתלה המזגן והמזגן עצמו ועוד). מדובר בדרישה לתשלום נוספת של כ-1000 ש"ח (פחות או יותר אני מעריך). פנייה לועד הבית זיכה בהתייחסות של "אתה משוגע" ו"אל תפנה אליי יותר", וכמובן שהם לא מוכנים לשאת בהוצאות הנוספות. לציין כי בשל השיפוץ הבית עכשיו מחליף שוכרים ולא רק ששכר הדירה לא עלה אלא אני נדרש לפצות את השוכרים החדשים בשל העבודות שעדיין מתקיימות עד לסיומן. כשהסכמנו לביצוע השיפוץ ההבטחות היו כמובן רבות אולם לא חתמנו על שום מסמך. האם אני יכול לעכב תשלומי ועד בית? האם יש לי "קייס" לפעול נגד ועד הבית? תודה רבה.

tarbut
מחלוקת לעניין שיפוץ.

כל התאמה שעליך היה לבצע לצורך שינוי מיקום המזגן, בדירתך ובכלל, חלות עליך.

בכל מקרה, השיפוץ הוא הכרחי לצורך שמירה על הקיים והינו חובה וככל ולא תשלם את מיסי ועד הבית הנציגות תוכל לתבוע אותך על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין לפיו על בעל דירה חובה אבסולוטית לשלם את מיסי ועד הבית ללא כל קשר באם מפיק הנאה מן האמור או לאו.

החוק כאמור הוא אבסולוטי וכשם שאתה מחוייב לשלם ארנונה גם באם העירייה עושה שיפוצי תשתיות ברחוב, כך הדין לעניין שיפוצים בבית המשותף.

ובמאמר מוסגר יאמר שכאשר משפצים את הבית המשותף, מן הסתם גם הדירה שלך תהיה ראויה ואף אולי שווה יותר לאור השיפוץ.  זה אינטרס של כל בעלי הדירות.