האם אפשר לחייב את כל בעלי הדירות לשלם על בדק שטחים משותפים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
taliatd

שלום

אנחנו בבניין חדש והחלטנו ע"י מרבית הדיירים לאסוף כסף עבור חברת בדק לשטחים המשותפים.

על מנת להעלות את הליקויים הקיימים בפני הקבלן.

יש מספר דיירים שלא מעוניינים להשתתף , האם ניתן לחייב אותם לשלם על הבדק?

תודה

tarbut
בדק בשטחים משותפים

כשנה לאחר אכלוס הבניין מומלץ לבצע שנת בדק. לאחר הבדיקה ימסר לנציגות הבית דוח עם הממצאים והליקויים שהתגלו. בניינים החברים באגודה לתרבות הדיור זכאים לקבל שירות זה ללא עלות.
כאשר מזמינים בדק לבניין, אין אפשרות לחייב את כל בעלי הדירות לשלם. אלא מי שמועניין הוא זה שנושא בעלויות הכרוכות בכך.