אחריות כל דיירי הבניין באיטום גג בבניין משותף

5 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
גבי

שלום, 

אני בעל דירה אשר מושכרת לדיירים, הדירה נמצאת בקומה האחרונה מתוך 4 קומות, שתי דירות בכל קומה. עקב הגשמים האחרונים קיימת נזילה לתוך הדירה שבבעלותי ולדירה הסמוכה. לדירה אין ועד בית עקב הרכב הדיירים במבנה.

מצד אחד הם אינם מוכנים להשתתף בעלויות הנדרשות לאיטום הגג, בטענה שזו הבעיה שלי.

מצד שני הם מתקינים על גג זה דודי שמש ואנטנות לווין (וקודחים בגג הדירה בכדי לעגן את האנטנות).

האם:

1. ניתן באיזשהו אופן לחייב אותם להשתתף בהוצאות איטום הגג?

2. להסיר מעל לגג את הדודים ואנטנות הלווין שעקב התקנתם פוגעים בבידוד הגג, ולמנוע מהם התקנה עתידית של ציוד זה?

האם קיימים חוקים מסויימים בנושא זה? 

אשמח לקבל הנחיות כיצד ניתן לפעול בנושא זה.

תודה מראש על ההתיחסות,

 

tarbut
איטום גג בבניין משותף

השאלה האם הגג הוא רכוש משותף או רכוש פרטי. אם הגג הוא משותף אז תחזוקתו, איטומו וכיוצ"ב חלה על כל בעלי הדירות ועל כן גם זכותם להתקין מתקנים על הגג המשותף שכן לכל בעל דירה יש זכות לעשות שימוש בלתי מסוים בגג המשותף. באם הגג הוא פרטי אז תחזוקתו חלה על בעל הדירה הפרטית אליה מוצמד הגג. לעניין ההתקנות על הגג, באם הוא פרטי יש צורך לבחון ממתי ומי נתן את האישור להתקנות על הגג הפרטי.

איכות ההתקנהה וטיבה זה בהחלט דבר שיכול להשליך על איטום הגג.

גבי
אחריות כל דיירי הבניין באיטום גג בבניין משותף

תודה על תשובתכם, ברצוני לחדד את השאלה:

הגג אכן גג המשותף לכל דיירי הבניין שבו אין כלל ועד בית.

מהם הדרכים שדרכן ניתן לחייב את בעלי הדירות לשלם את חלקם בהוצאות איטום הגג, על אף שאינם מסכימים מרצונם החופשי לעשות זאת?

אשמח לקבל הנחיות כיצד ניתן לפעול בנושא זה.

תודה מראש על ההתיחסות,

tarbut
אחריות כל בעלי הדירות בתשלום איטום הגג

אם בעלי הדירותאינם מסגימים לשאת בחלקם כפי שהם נדרשים בחוק, אז הפיתרון הוא להגיש תביעה למפקח/ת על רישום המקרקעין ולחייבם בהוצאות בהליך משפטי

גבי
אחריות כל דיירי הבניין באיטום גג בבניין משותף

תודה על המענה.