דו"ח מאזן

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
vaadtlv4

האם הגזבר צריך להכין רק שני דוחות מאזן חצי שנתיים כל שנה, או שעליו גם להכין בנוסף  דו"ח מאזן שנתי (על טופס לחוד)? תודה

tarbut
דו"ח מאזן

ועד הבית מחוייב להציג דוח הוצאות הכנסות כל חצי שנה. הדוח אשר מתחיל ב 01.07 ומסתיים ב 31.12 מתבסס על יתרת הסגירה שההיתה ב 30.06. אין צורך לערוך דוח נוסף המרכז את כל השנה