לוחות שיש נופלים בחדר מדרגות

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
בינטה

מספר לוחות שיש נפלו כבר ואחרים משוחררים. עלות תיקון 1100 ש''ח לפני מע''מ.

האם צריך אישור אספת בעלי דירות  לתיקון  כזה או זה במסגרת תחזוקה כללית?

 

האם מספיק הצאת מחיר אחד או צריך 3? (יש 10  דירות)  

 

tarbut
לוחות שיש נופלים בחדר מדרגות

החוק קובע שועד הבית מחוייב לדאוג לאחזקתו התקינה של הבניין המשותף- מתיאורך עולה כי מדובר על אחזקה שוטפת ותיקונים ולא על שיפוץ יזום. במקרה כזה אין צורך לקבל הסכמה מבעלי הדירות.
באם העלות היא 1100 ש"ח לעל הבניין- לא צריך להציג 3 הצעות מחיר, ועד הבית רשאי לקבל את ההחלטה בדבר התיקון