פטירת עובד הניקיון

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
helena

עובד הניקיון נפטר לאחרונה. בחוזה שנערך עמו לפני מס' שנים נאמר כי הוא קבלן וכי אין יחסי עובד/מעביד. הוועד שילם עבורו ביטוח לאומי. האם צריך לתת פיצויים? 

tarbut
פטירת עובד הניקיון

בשאלתך ישנה סטירה- באם מדובר בקבלן שהיה מולו חזוה עבודה, מדוע שולם עבורו ביטוח לאומי??? ביטוח לאומי משלמים בעבור עובד פרטי שאינו חברה או קבלן כלשהו.
בכל מקרה במידה ומדובר היה באדם פרטי ולא בקבלן- סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במידה ועובד נפטר, על המעביד לשלם לשאיריו (בני משפחתו – הורים, ילדים, בני זוג וכו’) פיצויי פיטורין כאילו המנוח פוטר. במסגרת הגדרת המונח "שאירים" בבית המשפט על פי החוק, נכנסים גם ידועים בציבור או בני זוג של העובד בשעת פטירתו.